Books by : Pei Hua Chou

Guide to managing a telecourse/distance learning program

Guide to managing a telecourse/distance learning program

Book Title: Guide to managing a telecourse/distance learning program

File Name: guide-to-managing-a-telecourse-distance-learning-program.pdf

Publisher: Learning Resources Association

Author: Pei Hua Chou


She hui zhu yi yao su bao chou gai lun: Wo guo shi chang jing ji tiao jian xia di ge ren shou ru fen pei (Mandarin Chinese Edition)

She hui zhu yi yao su bao chou gai lun: Wo guo shi chang jing ji tiao jian xia di ge ren shou ru fen pei (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: She hui zhu yi yao su bao chou gai lun: Wo guo shi chang jing ji tiao jian xia di ge ren shou ru fen pei (Mandarin Chinese Edition)

File Name: she-hui-zhu-yi-yao-su-bao-chou-gai-lun-wo-guo-shi-chang-jing-ji-tiao-jian-xia-di-ge-ren-shou-ru-fen-pei-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 227

Publisher: Xin hua shu dian jing xiao

ISBN: 750351129X

Author: Qinshu Zhou